Egzamin praktyczny

22.06.2020

AU.68 technik administracji -  godzina 900 (180 min)

Z.13/MS.12 technik BHP – godzina 1300 (120 min)


Egzamin pisemny

23.06.2020

AU.68 technik administracji -  godzina 1000 (60 min)

Z.13/MS.12 technik BHP – godzina 1200 (60 min)


Na egzamin Słuchacze proszeni są o zgłoszenie się conajmniej 30 minut przed jego rozpoczęciem.

Zdający powinni mieć OBOWIĄZKOWO 
- dowód osobisty

- maseczkę
- dwa długopisy z czarnym wkładem (nie ma możliwości pożyczenia)
oraz kalkulator prosty


Dodatkowo na egzamin praktyczny ołówek, gumka, linijka, temperówka


Wytyczne MEN dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów:

https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis