logo xs

ZAPRASZAMY DO NAUKI:

Na podbudowie szkoły podstawowej, gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej

Okres nauki: 3 lata*

* dla absolwentów ZSZ nauka trwa 2 lata-w związku ze zmianami wprowadzonymi w "Ustawie o systemie oświaty" nauka rozpoczyna się od semestru trzeciego

Opłaty:

  • Kierunek BEZPŁATNY
  • brak WPISOWEGO

 

Elita - Centrum Kształcenia Ustawicznego
Kielce 2015 - Wszelkie prawa zastrzeżone
logo promoart